Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Hotell Statt arbetar för att hålla en hög miljöprofil på alla anläggningar.

På Hotell Statt gör vi mycket för att minska våra ekologiska fotspår. Allt från att källsortera till att använda värmeväxlare. Vi använder fjärrvärme för uppvärmning och genom att välja klimatvänlig el från sol, vind och vatten minimerar vi våra koldioxidutsläpp. Våra restauranger använder en betydande del närproducerade råvaror och anpassar gärna menyerna efter säsong. Hotellet har tilldelats miljömärkningen "Green Key". Märkningen är ett bevis på hotellets arbete för en minskad miljöpåverkan och ett hållbart företagande. För mer info se www.greenkey.se 

Om du som konferensgäst vill kompensera för din miljöpåverkan erbjuder vi klimatneutral konferens. För 30 kr (exkl. moms) per gäst bidrar du till en bättre framtid genom att vi donerar dessa pengar till projekt som minskar koldioxidutsläpp av fossila bränslen på olika håll i världen.

 

Boka online

Ankomst
Avresa